I efteråret 2020 er der valg til landets menighedsråd. Den 9. juni afholdes der offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne. Enkelte menighedsråd har valgt at fravige denne dato. Tjek derfor dit sogns hjemmeside.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Møderne holdes efter gældende corona-forholdsregler.

Se HER hvor og hvilket tidspunkt der er orienteringsmøde i dit bopælssogn.