Dagsorden til næste PU-møde kan læses cirka en uge inden mødets afholdelse.

Næste PU-møde er den 17. januar 2020 kl. 13.15. Du kan se dagsorden her.

Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er den 7. januar.