Dagsorden til næste PU-møde kan læses cirka en uge inden mødets afholdelse.

Næste PU-møde er den 21. februar 2020 kl. 13.15.

Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er den 11. februar.