Dagsorden til næste PU-møde kan læses cirka en uge inden mødets afholdelse.

Næste PU-møde er den 13. december 2019 kl. 15.00. Dagsorden ses her.

Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er den 3. december.