Dagsorden til næste PU-møde kan læses cirka en uge inden mødets afholdelse.

Næste PU-møde er den 17. april 2020 kl. 15.00.

Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er den 3. april.

Punkter der var indsendt til behandling på PU-mødet i marts måned, tages med til behandling på mødet i april.