Provstisekretær, Stege-Vordingborg provsti, Roskilde Stift

Stege-Vordingborg provsti søger en provstisekretær med høj faglighed inden for administration, forvaltning, økonomi og kommunikation.

Et provsti er ansvarlig for kirkens økonomi i et ligningsområde svarende til kommunegrænsen. Desuden føres der tilsyn med præster og menighedsråd ligesom provstiet vejleder og inspirerer menighedsrådene omkring personale, drift, kirkegårde, bygninger og aktiviteter. Overordnet handler det om at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i de lokale sogne.

Vi tilbyder en spændende stilling med både udfordringer og udviklingsmuligheder. Stillingen rummer mulighed for medindflydelse og indsigt i mange forskelligartede opgaver.

Sekretæren ansættes af provstiudvalget. Provstikontoret er placeret i Vordingborg sognegård, Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg.

Vi vil sætte pris på, at du har erfaring fra en lignende stilling inden for administration.

Arbejdsopgaver:

 

 • Sekretær for provst og provstiudvalg
 • Sekretær for provst og provstiudvalg - herunder udarbejdelse af dagsorden, deltagelse i møder som referent, korrespondance, sagsbehandling, elektronisk journalisering og koordinering.
 • Regnskabsfunktion
 • Regnskabsfunktion for provstiudvalget og Skoletjenesten, SYLF (bogføring, budget og regnskab)
 • Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber
 • Administration
 • Fravær og befordring for provstiets præster i Kirkeministeriets elektroniske systemer
 • Administration af Provstiets hjemmeside samt ad hoc kommunikationsopgaver
 • Ad hoc opgaver af praktisk art.

 

Vi søger en sekretær, som:

 • har flair for tal- og regnskabsforståelse og erfaring i regnskabsføring
 • kan formulere sig klart og præcist i både skrift og tale
 • har et indgående kendskab til IT, herunder særlig dygtig til Excel
 • er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og kan trives på enmandskontor

 

 

Vi tilbyder:

 • en udfordrende og selvstændig stilling med stor fleksibilitet og mulighed for indflydelse i form og indhold.
 • obligatorisk uddannelse under FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter). Som led heri tildeles sekretæren en kollega som vejledersekretær.

 

Sekretæren ansættes af provstiudvalget og provsten er daglig leder.

 

Løn:

Ansættelse, løn og pension i henhold til kvalifikationer samt gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. Der må påregnes møder udenfor normal arbejdstid, hvorfor der ydes rådighedstillæg.

Der er tre måneders prøvetid.

 

For yderligere oplysninger kan provst Mette Magnusson kontaktes på tlf. 55 76 91 09 eller på mail mma@km.dk eller provstisekretær Majbrit Schroller, tlf. 51 14 60 13 masc@km.dk

 

Ansøgning med CV sendes til provst Mette Magnusson mma@km.dk senest den. 12. marts 2019. Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 22. marts 2019.

Tiltrædelse 1. maj 2019.