Rute 1:

Den 27. maj kl. 9:00: Pilgrimsgudstjeneste i Stege Kirke.

Pilgrimsrute: Damsholte Kirke – Marienborg Gods – Røddinge – Kong Asgers Høj.

Turen: vi starter at køre ud til p-pladsen ved Damsholte Kirke (Grønsundsvej 294), derefter går vi ad Kirkestien mod – Marienborg Gods’ Avlsbygninger – Kong Asgers Høj – og afslutter turen ved kysten. Turen er på 7-8 km. Afhentningen (som vi sørger for) sker ved Kong Asgers Høj. Tag en madpakke og noget at drikke med. Turen varer ca. 4 timer, så vi kan forvente at være færdige kl. ca. 14:30

 

Rute 2:

Den 24. juni kl. 9:00: Pilgrimsgudstjeneste i Stege Kirke.

Pilgrimsrute: Tønden – Sandvejen – Nyord Broen – Nyord By.

Turen: vi starter med at køre ud og parkere bilerne ved Tønden – derefter går vi ud til kysten og langs med den – videre til Sandvejen (Batterierne) – mod Nyord Broen – gennem engene – til Nyord By (ca. 7 km.) Hvis det stormer går vi op i skoven. Let traktement i Vaskehuset. Vi bliver afhentet i Nyord.

 

Rute 3:

Den 15. juli kl. 9:00: Pilgrimsgudstjeneste i Stege Kirke.

Pilgrimsrute: Stege Kirke – Stege Skov – Udby – Ullemarke – Keldby.

Turen: vi går fra Stege Kirke (Kirkepladsen 1) mod Udby gennem Stege Skov. Derfra videre til Ullemarke for at slutte i Keldby. Der vil være afhentning i Keldby. Turen er på 6-7 km.  

 

Rute 4:

Den 26. august kl. 9:00: Pilgrimsgudstjeneste i Stege Kirke.

Pilgrimsrute: Fanefjord Skov Pavillon (Fanefjord Skovvej 6, 4792 Askeby) – Skovvej – Ympehavevej – kyststrækning – Luselejet – Skov Pavillonen.

Turen: vi starter med at køre ud at parkere bilerne ved Fanefjord Skov Pavillon Skov Pavillon – derefter går vi ad Skovvej – Ympehavevej – langs kysten og tilbage fra Luselejet til Skovpavillonen. Turen er på ca. 7 km. Let traktement ved Luselejet.

 

Rute 5:

Den 9. september kl. 9:00: Pilgrimsgudstjeneste i Stege Kirke.

Pilgrimsrute: Fanefjord Kirke (Fanefjord Kirkevej 51, 4792 Askeby) – Damsholte Kirke.

Turen: vi starter med at køre ud at parkere bilerne ved Fanefjord Kirke og går derfra sammen med 4 præster og deres menigheder til Damsholte Kirke.  

 

OBS! Alle vandringerne er gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Madpakke anbefales. Hvor det er nævnt er der et gratis let traktement.