Befordringsgodtgørelse godkendes senest den 5. i måneden.

Kørslerne indberettes af præst og godkendes af provsti efter reglerne opstillet i gældende Vejledning om befordringsgodtgørelse fra Roskilde Stift, som ses her: Cirkulære fra Roskilde Stift.

Er man i tvivl om, hvorvidt en kørsel kan betragtes som tjenstlig befordring, kan der rettes henvendelse til stiftskontoret for at få en forhåndstilkendegivelse.