PROVSTESYN 2019:

Allerslev kirke og præstebolig

Jungshoved kirke

Kalvehave kirke og Langebæk præstebolig

Stensby kirke

Præstø kirke og præstebolig

Skibinge kirke

Vordingborg Kirke og sognegård

Præstebolig kirketorvet, Vordingborg

Nyråd præstebolig

 

PROVSTESYN 2020:

Bårse kirke og Bårse præstegård

Beldringe kirke

​Køng kirke

​Svinø kirke

Sværdborg kirke

​Lundby kirke og præstebolig

 

PROVSTESYN 2021:

Bogø

Keldby kirke og præstebolig

Elmelunde kirke

Magleby kirke og præstebolig

Borre kirke

Mern kirke og præstebolig

Øster Egesborg kirke

 

 

PROVSTESYN 2022:

Damsholte kirke og præstebolig

 Fanefjord kirke og præstebolig

Kastrup kirke og præstebolig

 Nyord kirke

Stege kirke og præstebolig

Udby-Ørslev kirke og præstebolig

 

Mindst hvert fjerde år skal der holdes “provstesyn” over kirke og kirkegård. Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. I synet deltager en bygningskyndig person, der er valgt af provstiudvalget. Provsten kan vælge at deltage i synet. Synsforretningen ledes af den af provstiudvalget valgte bygningskyndige eller af provsten, hvis denne deltager. Også den af menighedsrådet udpegede bygningskyndige deltager i dette syn. 

Ved provstesynet skal man gennemgå de samme ting, som gennemgås ved menighedsrådets årlige syn. Desuden skal kirkens protokol lægges frem. Da der skal være gode muligheder for at opdage eventuelle fejl og mangler, må kirkens mure i det år, hvor der skal være provstesyn, ikke kalkes eller spækkes, før synet er holdt.

Resultaterne af synet indføres både i kirkens protokol og i en synsprotokol, der er fælles for alle sogne i provstiet. Hver deltager har ret til at få sine bemærkninger tilført protokollen.

Efter synet forelægger provsten en udskrift af synsprotokollen for provstiudvalget. Udvalget fastsætter en frist for, hvornår eventuelle mangler (synsudsatte arbejder) skal være afhjulpet. Provsten kan eventuelt bestemme, at der skal holdes ekstraordinært provstesyn, når synsudsatte arbejder er blevet udført.

Menighedsrådet kan indbringe provstiudvalgets afgørelser for stiftsøvrigheden. Menighedsrådets klage skal sendes senest en måned efter, at rådet har fået provstiudvalgets afgørelse.

Såvel provsten som stiftsøvrigheden og Kirkeministeriet kan i øvrigt bestemme, at der skal holdes et ekstraordinært syn over en kirke og kirkegård (lovens § 31).