Tidsplan for aflevering af regnskab, budgetter mv. - klik her

NB! Som følge af folketingsvalget er budgetprocessen for folkekirkens lokale kasser forsinket. Provstiudvalgets frist for fastsættelse af ligningsbeløb udskydes til 8. oktober 2019.