Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og p.t. 5 læge medlemmer samt en repræsentant for præsterne, som er valgt af provstiets menighedsråd for en periode på 4 år.

Provstiudvalget vælger uden for sin midte en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.

Stege-Vordingborg Provstiudvalg 1.11.2017 - 31.10.2021

Formand: Mette Magnusson

Næstformand: Kjeld Lorenzen

Sonja Andersen

Karin Skovgaard

Jytte Clausen

Finn Larsen

Præsterepræsentant: Therese Nielsen

 

Bygningssagkyndig: Jørn Hørdum Larsen

Provstiets repræsentant i Stiftsrådet: Benny Hansen, medlem af Vordingborg Menighedsråd.